دورهای آموزشی و کنفرانس

 

گاتو تراول با بهره گیری از نیروهای متخصص و همجنین برقراری ارتباطات قوی با ارگانهای دولتی و آموزشی در طول فعالیت کاری این شرکت دورهای آموزشی و کنفرانس های مختلفی را برگزار و یا اجرا نموده.

 

تورهای آموزشی و بازدید از تاسیسات و امکانات ارژانس و آتشنشانی شهر کوالالامپور - 2011 استان تهران

دوره آموزشی  همراه با ارائه مدرک از موسسه کمبریج  شعبه کوالالامپور و بازدید از پروژهای عمرانی شهر کوالالامپور - سال 2012 گروه شهرداری استان فارس

 دوره آموزشی و کنفرانس در مورد شهرسازی پایدار در دانشگاه یو پی ام کوالالامپور با ارائه مدرک از دانشگاه وبازدید از پروژه قطار شهری، ملاقات با معاون شهرداری کوالالامپور- اکتبر 2015 شهرداری و استانداری فارس